ĐỀ THI BẢNG B2 [CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2018]

Với sự gia tăng dân số trên thế giới, lương thực sẽ cần phải được sản xuất nhiều hơn theo mỗi năm. Một cách để tăng sản lượng lương thực đó là sử dụng công nghệ như robot, máy bay không người lái (drone) và vệ tinh để cải thiện việc sử dụng đất canh tác. Vệ tinh và Drones sẽ cung cấp dữ liệu chính xác về chất lượng đất tại những vùng đất canh tác khác nhau. Dữ liệu này có thể được robot sử dụng để trồng các loại cây khác nhau dựa trên chất lượng đất. Theo cách này, cây giống sẽ thích nghi với môi trường và phát triển tốt hơn.

Nhiệm vụ của robot là thu thập dữ liệu về chất lượng đất của cánh đồng trong các nông trại khác nhau và dùng dữ liệu này để trồng các cây giống khác nhau tùy theo chất lượng đất.

I. MÔ TẢ ĐỀ THI

 

Hình ảnh: Mô tả sa bàn thi đấu

Thử thách của bảng Junior là chế tạo một robot có thể trồng các loại cây khác nhau lên các cánh đồng của ba nông trại dựa theo chất lượng đất của từng cánh đồng. Có ba loại cây trồng được mô phỏng bởi ba mô hình LEGO: 

 

  Hình ảnh: Các khối cây trồng nhiệm vụ

Mười hai cây được đặt vào khu vực cây giống, mỗi màu bốn cây. Nông trại xanh, nông trại đỏ, nông trại vàng được mô phỏng bằng ba nông trại khác nhau trên sàn thi đấu. Cây xanh phải được trồng trên cánh đồng của nông trại xanh, cây đỏ trồng trên nông trại đỏ và cây vàng được trồng trên trông trại vàng.Tường bảo vệ của ba nông trại: 

 

Hình ảnh: Tường bảo vệ

 

Nông trại xanh là khu vực đất màu mỡ nên robot có thể trồng ba cây từ khu vực cây giống vào các cánh đồng của nông trại xanh. Tường bảo vệ được đặt phía trước nông trại để bảo vệ cánh đồng của ba nông trại. (Xem ví dụ của nông trại đỏ bên dưới): 

Ở nông trại đỏ và vàng, robot chỉ có thể trồng cây đỏ hay cây vàng lên cánh đồng có chất lượng đất phù hợp. Robot có thể lấy thông tin về chất lượng đất của từng cánh đồng trong nông trại đỏ và vàng từ hai khu vực chứa dữ liệu chất lượng đất tương ứng. Trong mỗi khu vực chứa dữ liệu đất, sẽ có 3 khối gạch LEGO tượng trưng cho chất lượng đất của từng cánh đồng trong mỗi nông trại đỏ và vàng. Khối gạch trắng tượng trưng cho cánh đồng có đủ chất dinh dưỡng để trồng cây. Khối gạch đen tượng trưng cho cánh đồng không có đủ chất dinh dưỡng để trồng cây:

Tổng cộng có bốn khối gạch trắng và hai khối gạch đen trong hai khu chất lượng đất. Ba khối gạch LEGO trong khu chất lượng đất màu vàng tượng trưng cho chất lượng đất của ba cánh đồng trong nông trại vàng theo quy tắc sau:

Ba khối gạch LEGO trong khu chất lượng đất màu đỏ tượng trưng cho chất lượng đất của ba cánh đồng trong nông trại đỏ theo quy tắc tương tự. Robot phải bắt đầu bài thi trong khu vực bắt đầu và kết thúc. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, robot sẽ phải trở lại khu vực này để kết thúc bài thi.

II. CÁCH THỨC THI ĐẤU

1. Trước mỗi vòng thi, 6 khối gạch chất lượng đất được đặt ngẫu nhiên vào 6 hình vuông trắng trong khu chất lượng đất như hình. Việc đặt ngẫu nhiên 6 khối gạch có thể được hoàn thành thủ công như sau:

a. 6 hình vuông được đánh số từ 1 đến 6 như hình

 

 

b. Đặt 4 khối trắng và 2 khối đen vào hộp kín.

c. Trộn lẫn lộn 6 khối gạch.

d. Lấy từng khối gạch từ trong hộp ra đặt vào từng hình vuông trắng bắt đầu từ số 1.

2. Mỗi cây trồng phải được chuyển từ Khu cây giống tới cánh đồng có màu tương ứng với màu cây. Cây phải được đặt nằm hoàn toàn trong hình chữ nhật màu xám trong khu nông trại với tư thế đứng và không bị hư hại. Xem hình dưới để thấy ví dụ về vị trí đặt đúng và chưa đúng. Mỗi vùng xám chỉ chứa một cây. Nếu có nhiều hơn một cây, thì chỉ có duy nhất một cây với điểm số cao nhất được tính. 

 

  

3. Các khối gạch chất lượng đất phải giữ nguyên như ban đầu. Có nghĩa là một phần của khối gạch vẫn phải tiếp xúc với hình vuông trắng nơi nó được đặt ban đầu và không bị hư hại.

 

4. Robot sẽ bắt đầu trong Khu bắt đầu và kết thúc (không tính đường màu xanh lá). Nhiệm vụ hoàn thành khi robot dừng hoàn toàn trong khu bắt đầu và kết thúc (kể cả đường màu xanh lá). Dây cable được phép nằm ngoài khu vực này.

5. Robot không được làm hư hại hay di chuyển bất kì bức tường nào khỏi vị trí ban đầu. Nếu làm hư hại hay di chuyển thì sẽ bị phạt nhưng sẽ không trừ đến điểm âm.

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM

Điểm số tối đa = 180 điểm

 

Bình luận

Tin liên quan