ĐỀ THI BẢNG B3 [CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2018]

ĐỀ THI BẢNG B3 [CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2018]

Một trong những cách để làm tăng số lượng thức ăn trên thế giới cho người tiêu thụ là cải thiện cách mà thức ăn được phân phối từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.

Điều này có nghĩa rằng mục tiêu căn bản của việc phân phối thức ăn là đảm bảo cho người tiêu dùng nhận được loại thức ăn mà họ yêu cầu từ nhà sản xuất. Mục tiêu thứ hai là đảm bảo sao cho có càng ít thức ăn bị rơi vãi hao phí trong quá trình vận chuyển thì càng tốt.

Thử thách ở bảng Senior là phải tạo ra được một robot có thể mang nhiều loại thức ăn đến đúng nơi được yêu cầu bằng những con tàu riêng biệt, và robot này có thể trang bị cho những con tàu với cảm biến nhiệt độ để giữ cho những thực phẩm dễ hư hại trên tàu được bảo quản tốt trong quá trình vận chuyển.

I. MÔ TẢ ĐỀ THI

Hình ảnh: Mô tả sa bàn thi đấu

Thử thách ở bảng thi Senior là làm cho robot của mình có thể mang các loại thức ăn từ Khu vực chứa thức ăn về các tàu phù hợp trong bến tàu và đảm bảo được việc vận chuyển với ít hao phí thức ăn nhất có thể. Có 4 loại thức ăn được đại diện bằng 4 khối màu LEGO:

Có 4 thùng chứa thức ăn: 

Khối thức ăn được đặt trên 4 thùng chứa thức ăn trong Khu vực chứa thức ăn: khối thức ăn màu xanh dương sẽ được đặt trên đỉnh thùng chứa xanh dương, ngay trên ô vuông đen, tương tự với các khối thức ăn còn lại. Có 4 con tàu ở Khu vực bến tàu

Khối thức ăn màu nào thì phải đặt lên con tàu màu tương ứng.  Chẳng hạn: Khối thức ăn màu xanh dương phải đặt trên tàu màu xanh dương, tương tự với khối thức ăn xanh lá cây, đỏ và vàng. Có 4 cảm biến nhiệt độ: 

Cảm biến nhiệt độ màu nào thì phải được đặt ở phía trên của con tàu màu đó. Ngoài ra, robot phải đưa tàu ra được khơi và mang các Thùng chứa thức ăn trở lại khu vực Nhà máy để làm sạch và cất giữ: Thùng chứa thức ăn màu nào thì phải đặt trên ô vuông màu đó. Chỉ có đúng 3 màu bất kì được sử dụng trong 1 hiệp. Cả Thùng chứa thức ăn (bao gồm khối thức ăn) và cảm biến nhiệt cùng màu sẽ không được sử dụng trong hiệp đó(xem luật thi đấu để biết thêm chi tiết). Robot phải bắt đầu trong Khu vực xuất phát & kết thúc. Sau khi hoành thành nhiệm vụ, robot phải trở về Khu vực xuất phát & kết thúc này. 

II. CÁCH THỨC THI ĐẤU

1. Trước mỗi hiệp, 4 Thùng chứa thức ăn sẽ được đặt ngẫu nhiên trên 4 ô vuông xám trong Khu vực thùng chứa thức ăn. Các Thùng chứa thức ăn được đặt ngẫu nhiên và có thể được thực hiện bằng tay như sau:

a. Vị trí đặt Thùng chứa được đánh số từ 1 đến 4 như trong hình bên dưới

  

b. Đặt 4 khối thức ăn (khối LEGO 2x2 màu xanh lá, xanh dương, vàng và đỏ) vào 1 hộp kín.

c. Lắc hộp để trộn lẫn 4 khối thức ăn.

d. Lấy các khối thức ăn lần lượt ra khỏi hộp, tiếp tục đặt các Thùng chứa thức ăn vào các vị trí từ 1 đến 4 theo thứ tự các khối thức ăn được lấy ra, sau đó đặt các khối thức ăn lên trên đỉnh của Thùng chứa thức ăn.

2. Trước một lượt thi đấu thì 3 trong số 4 con tàu được đặt ngẫu nhiên trên ô vuông trắng ở Khu vực bến tàu như trong hình 2.2. Nơi đặt ngẫu nhiên 3 con tàu có thể được thực hiện bằng tay thông thường như sau:

a. Vị trí đặt tàu được đánh số từ 1 đến 6 như hình dưới đây 

b. Đặt 1 thẻ đỏ, 1 thẻ xanh dương, 1 thẻ xanh lá và 1 thẻ vàng vào 1 hộp kín

c. Lắc hộp để trộn lẫn 4 thẻ

d. Lấy 1 thẻ ra khỏi hộp. Đây là màu không được dùng trong hiệp này. Cả khối thức ăn và cảm biến nhiệt cùng màu đó không được sử dụng sẽ bị di chuyển ra khỏi bàn thi đấu.

e. Sau đó đặt 3 thẻ trắng vào trong hộp với 3 thẻ màu còn lại.

f. Lắc hộp để trộn lẫn 6 thẻ màu.

g. Lấy lần lượt các thẻ ra khỏi hộp. Nếu một thẻ màu được rút ra thì đặt tàu cùng màu thẻ vào ô trắng cùng số với số thứ tự thẻ được rút ra đó. Nếu thẻ trắng được rút ra thì không đặt tàu.

3. Robot phải đặt mỗi khối thức ăn từ Thùng chứa thức ăn rơi hoàn toàn vào trong con tàu cùng màu. Thực phẩm có thể được đặt ở bất kỳ hướng nào bên trong tàu. Xem hình bên dưới để biết các ví dụ về vị trí thích hợp và không đúng cách. 

4. Cảm biến nhiệt phải được đặt trên phần trên của con tàu cùng màu. Cảm biến phải được đặt ở vị trí thẳng đứng (nút hướng lên) và không bị hư hỏng. Xem hình bên dưới để biết các ví dụ về vị trí thích hợp và không đúng cách. 

5. Thùng chứa thức ăn phải được đặt hoàn toàn bên trong hình vuông phù hợp với màu sắc của nó trong Khu vực Nhà máy. Các Thùng chứa thức ăn có thể đặt ở bất kỳ hướng nào nhưng không được làm hư hỏng. 

6. Robot phải di chuyển mỗi con tàu nằm hoàn toàn nằm trong Khu vực Biển. Tàu không được hư hỏng. 

7. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, robot phải đặt hoàn toàn trong Khu vực xuất phát & kết thúc (đường viền màu xanh lá cây quanh khu vực không được bao gồm). Nhiệm vụ được hoàn thành khi Robot quay trở lại Khu vực xuất phát & kết thúc, dừng lại, và khung gầm của robot hoàn toàn nằm trong khu vực (bao gồm đường màu xanh lá cây). Dây cáp nối được phép ở ngoài khu vực.

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM

Tổng số điểm thi đấu của một lượt thi đấu sẽ là 190 điểm (chưa tính điểm khối nhiệm vụ bất ngờ - nhiệm vụ này sẽ được công bố tại thời điểm thi đấu).

 

Bảng điểm: 

Bình luận

Tin liên quan