Đề thi khối Trung học Cơ sở

WORLD ROBOT OLYMPIAD 2016

Thể loại thông thường

Mô tả đề thi, luật lệ và cách tính điểm

Cấp Trung Học Cơ Sở

PHÂN LOẠI RÁC THẢI

Phiên bản: Ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

Giới thiệu

Thử thách của đề thi năm nay là chế tạo một chú Robot có khả năng thu thập chính xác khối rác thải tái chế từ thùng rác tái chế ở một ngôi nhà bởi Dịch vụ đô thị. Đầu tiên, Robot phải xác định loại rác cần phải thu thập tiếp theo từ Dịch vụ đô thị và vị trí của những thùng rác tái chế còn trống, nơi mà robot có thể đặt những khối rác tái chế đúng chủng loại vào đó. Sau đó, robot sẽ mang chính xác khối rác từ khu vực dân cư đến thùng rác thải tái chế. Và cuối cùng, robot sẽ di chuyển đến một vùng khác và tiếp tục phân loại rác thải ở lượt chạy kế tiếp.

Nội dung

 1. Mô tả đề thi
 2. Luật thi
 3. Điểm số
 4. Mô tả sa bàn
 5. Mô tả chi tiết sa bàn
 6. Mô tả các đối tượng trong đề thi
 7. Các luật lệ thay thế đề xuất

 

Mô tả đề thi

Nhiệm vụ của robot là mang 4 khối rác được sắp xếp trong 4 thùng rác ở khu vực trong nhà ra 4 thùng rác tái chế nằm bên ngoài nhà ở. Robot lựa chọn 4 loại rác thải từ 8 loại rác thải được đặt ở trong 8 thùng rác ở khu vực trong nhà. Khối LEGO lớn hay nhỏ sẽ có các màu xanh dương, đỏ, vàng và xanh lá đại diện cho những khối rác thải tái chế. Có tất cả 4 điểm tái chế rác thải nằm ở khu vực bên ngoài, có 4 thùng rác trống được đặt để yêu cầu robot phải mang đúng kích thước rác thải từ khu vực nhà ở tới khu vực các thùng rác trống. 4 thùng rác tái chế trống được đại diện bởi 4 thẻ màu (các bìa màu hoặc giấy màu) của các màu: xanh dương, đỏ, vàng và xanh lá được đặt trong 4 trên 8 ô, xung quanh khu vực thùng rác sẽ được bao bởi các tường LEGO 4 màu: xanh dương, đỏ, vàng và xanh lá.

 

Có tất cả 8 khối rác tái chế (khối LEGO):

 • 1 khối Đỏ lớn, 1 khối Xanh dương lớn, 1 khối Vàng lớn và 1 khối Xanh lá lớn.

 • 1 khối Đỏ nhỏ, 1 khối Xanh dương nhỏ, 1 khối Vàng nhỏ và 1 khối Xanh lá nhỏ.

 

Tám khối rác tái chế khác nhau sẽ được đặt ngẫu nhiên ở khu vực trong nhà với khối màu đỏ nằm ở khu vực màu đỏ, khối màu xanh dương đặt ở khu vực màu xanh dương, khối màu xanh lá đặt ở khu vực màu xanh lá và khối màu vàng nằm ở khu vực màu vàng.

Có 4 bức tường bằng LEGO với 4 màu: Đỏ, Xanh dương, Xanh lá và Vàng bao phủ xung quanh mỗi cặp thùng rác của 4 thùng rác tái chế:

Màu sắc của bức tường LEGO bao xung quanh các thùng rác tái chế dùng để xác định Robot sẽ phải mang khối rác tái chế nào đặt vào trong thùng rác còn trống. Thẻ màu đặt ở một trong hai thùng rác đánh dấu rằng thùng rác đó còn trống hay không. Ví dụ: Một thẻ màu xanh dương đặt trong một ô của thùng rác có tường màu đỏ bao quanh, Robot phải mang khối rác Đỏ nhỏ đặt vào trong thùng rác đó.

 

Quy ước rằng, thẻ màu bên trong một thùng rác có ý nghĩa rằng nó sẽ phải được làm đầy bằng khối rác nhỏ nếu màu của bức tường xung quanh thùng rác khác màu với màu của thẻ bên dưới, và khối rác lớn được cho vào thùng rác khi màu của tường xung quanh thùng rác trùng với màu của thẻ màu bên dưới.

Robot sẽ được đặt ở vị trí xuất phát (Ô xanh lá lớn). Nhiệm vụ của Robot là mang khối rác Xanh dương đặt vào thùng rác xanh dương, mang khối rác Đỏ đặt vào thùng rác Đỏ và tương tự. Khối rác thải được đặt vào trong thùng rác có thẻ màu bên dưới. Màu sắc sẽ quyết định việc đặt khối rác lớn hay nhỏ vào trong thùng rác: nếu màu sắc của thẻ màu thùng rác trùng với màu của bức tường bao quanh thùng rác, thì khối rác lớn được đặt vào đó; nếu màu của thẻ màu không trùng với màu của bức tường xung quanh thùng rác, thì khối rác nhỏ được đặt vào trong thùng rác đó.

Thời gian để hoàn thành bài thi này là 2 phút.

 

Luật thi

 1. Tất các các nhóm sẽ phải di chuyển vào khu vực thi đấu được chỉ định, phải ngồi và chờ đến khi có hiệu lệnh bắt đầu thời gian thi đấu.
 2. Các vòng thi đấu cho đề thi như sau:
  1. Vòng đấu loại (lấy điểm số tốt nhất).
  2. Vòng tứ kết (1 vòng).
  3. Vòng bán kết (1 vòng).
  4. Vòng chung kết (1 vòng).
 3. Thời gian lắp ráp robot là 150 phút được tính từ thời điểm trọng tài ra hiệu lệnh bắt đầu thời gian lắp ráp cho đến khi vòng đấu loại bắt đầu.
 4. Thời gian chỉnh sửa – bảo trì cho mỗi đội theo các vòng đấu như sau:
  1. Chỉnh sửa cho vòng thi đấu 2, 45 phút.
  2. Chỉnh sửa cho vòng thi đấu 3, 30 phút.
  3. Chỉnh sửa cho vòng tứ kết, 15 phút.
  4. Chỉnh sửa cho vòng bán kết, 15 phút.
  5. Chỉnh sửa cho vòng chung kết, 10 phút.
 5. Trước khi Robot được đặt vòng trong vùng cách ly để kiểm tra, Robot chỉ có duy nhất một chương trình với tên là “run” trong mục “Software Files” trên khối NXT hoặc chỉ duy nhất một dự án (project) đối với khối EV3. Tên của dự án phải l “WRO2016” và chương trình chạy chính phải đặt tên là “run”. Giám khảo được phép kiểm tra các Robot trước khi Robot được quyền chạy. Nếu có nhiều chương trình thực thi (đối với khối NXT) hoặc dự án – project (đối với khối EV3) bị phát hiện, thí sinh sẽ bị buộc phải xóa hết các file có trong khối xử lý, vì vi phạm yêu cầu của đề thi.
 6. Robot có 2 phút đề hoàn thành bài thi. Thời gian bắt đầu được tính khi Trọng tài ra hiệu lệnh bắt đầu. Robot phải được đặt hoàn toàn trong khu vực bắt đầu được tính bằng hình chiếu vuông góc của Robot với bề mặt sa bàn. Khối NXT/EV3 phải tắt trước khi thi đấu. Thí sinh được phép tác động vật lý đối với Robot ở vùng xuất phát. Tuy nhiên, thí sinh không được phép nhập dữ liệu vào chương trình bằng cách thay đổi vị trí hoặc hướng của các phần của Robot. Nếu Giám khảo thấy bất kỳ hành vi thay đổi chương trình nào của thí sinh, đội tham dự thi đấu đó sẽ bị loại vì phạm luật. Cho đến khi thí sinh hoàn thành các chỉnh sửa vật lý cho Robot, Giám khảo sẽ ra hiệu cho thí sinh bật khối NXT/EV3 và chọn chương trình thực thi (Nhưng không được chạy).
 7. Tại thời điểm bắt đầu phần lắp ráp Robot, các nhóm sẽ được thông báo về vị trí đặt các bức tường xung quanh các thùng rác. Màu sắc của bức tường được chọn lựa như sau: 4 khối LEGO màu Xanh dương, Đỏ, Xanh lục và Vàng được đặt vào trong một hộp kín, sau đó, trọng tài sẽ chọn lần lượt từng cái một từ chiếc hộp kín đó. Khối màu đầu tiên được lấy ra từ hộp sẽ định nghĩa cho màu của tường bao quanh khu vực thùng rác #1, màu sắc của khối LEGO thứ hai định nghĩa cho màu của tường bao xung quanh khu vực thùng rác #2 và tương tự như vậy.

 

 1. Sau thời gian cách ly, các yếu tố trong bài thi được xác định ngẫu nhiên như sau:
  1. Vị trí của khối rác thải trong khu vực rác thải. Trọng tài có thể sử dụng việc tung đồng xu để xác định vị trí của khối rác thải cho tất cả các màu, quy ước như sau: Nếu mặt bên trên là hình, khối rác thải nhỏ được đặt phía bên trái của khu vực tập kết rác thải; trong trường hợp ngược lại, mặt bên trên là số, khối rác nhỏ được đặt ở phía bên phải khu vực tập kết rác thải. Khối rác lớn còn lại được đặt vào phía còn trống trong cùng một loại màu. Khối rác nhỏ được đặt hoàn toàn vào trong lòng ô vuông màu xám bên trong. Khối rác lớn được đặt hoàn toàn vào trong viền màu xám của khu vực. Cả khối rác nhỏ và lớn đều được đặt sao cho các nút hướng lên.
  2. Màu của thẻ màu bên dưới khu vực đặt các thùng chứa rác. Đầu tiên, tung đồng xu để xác định rằng màu của thẻ màu có trùng với màu của bức tường thùng rác hay không. Nếu mặt hình nằm bên trên, thì thẻ màu sẽ cùng màu với màu của tường thùng rác. Nếu mặt số nằm bên trên, thì thẻ màu sẽ không đồng màu với bức tường của thùng rác. Có 3 khối LEGO có màu khác với màu của bức tường thùng rác cần đặt thẻ màu được đặt trong một hộp kín. Sau đó, một khối LEGO sẽ được lấy ra từ chiếc hộp, màu của khối LEGO được lấy ra sẽ được áp dụng làm màu cho thẻ màu.
  3. Các thùng rác tại khu vực đặt rác thải sẽ được đặt lát màu nơi mà khối rác LEGO phải được đặt vào. Một đồng xu được tung, nếu mặt hình nằm bên trên thì lát màu được đặt vào ô bên trái của thùng rác, nếu ngược lại thì lát màu được đặt vào ô bên phải của thùng rác.
 2. Nhiệm vụ của Robot là mang 4 khối rác thải LEGO và đưa chúng về vị trí chính xác ở khu vực các thùng rác đồng màu sắc. Kích thước của khối rác cần mang đi đặt tại thùng rác được xác định bởi các lát màu. Nếu màu của lát màu trùng với màu của tường thùng rác thì khối rác LEGO nhỏ được đặt vào bên trong. Trường hợp ngược lại, màu của lát không trùng với màu của tường thùng rác thì khối rác LEGO lớn sẽ được đặt vào bên trong ô trống đó. Khi các nhiệm vụ trên hoàn thành, robot phải di chuyển về vùng xuất phát để hoàn thành bài thi.
 3. Các khối rác LEGO được đặt vào trong thùng rác ở bất kỳ hướng và vị trí nào sao cho chúng nằm hoàn toàn bên trong thùng rác. Khối rác LEGO phải chạm vào lát màu bên dưới thì mới được tính. Không được làm vỡ khối rác LEGO.

 

 

 1. Nếu có nhiều hơn một khối rác LEGO nằm trong cùng một thùng rác, không khối rác LEGO nào được tính điểm.
 2. Trong trường hợp khối rác LEGO không được chọn để đặt vào trong thùng rác, nếu màu của khối rác LEGO trùng với màu của vùng có rác điểm cộng sẽ được tính cho đội thi. Khối rác LEGO phải không bị phá hủy và tất cả các thành phần của khối rác LEGO đều nằm hoàn toàn trong vùng đặt rác thải và màu trùng với màu của vùng đặt. Các khu vực địa điểm chất thải có thể là khác nhau từ các khu vực nơi mà các khối được đặt trước khi chạy robot.

 

 1. Robot không được phép phá hủy hoặc duy chuyển bức tường xung quanh vị trí thùng chứa rác thải.
 2. Các thành viên trong nhóm không được phép chạm vào bất kỳ thành phần nào của Robot khi nó đang chạy.
 3. Robot có thể loại bỏ bất kỳ phần nào của mình ngoài những thành phần quan trọng của Robot (bộ điều kiển, động cơ, cảm biến) ra sa bàn nếu cần thiết. Ngay khi phần này chạm vào sa bàn hoặc các yếu tố trên sa bàn mà không còn chạm vào Robot thì được coi là một chi tiết LEGO tự do và không còn thuộc về Robot nữa.
 4. Nếu có bất kỳ một trường hợp nào xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trọng tài sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Họ sẽ nghiêng về những trường hợp xấu nhất có thể của Robot tùy theo tình huống hiện tại.
 5. Thời gian thực hiện thử thách kết thúc khi:
  1. Thời gian thử thách (2 phút) kết thúc.
  2. Bất kỳ một thành viên nào của nhóm chạm vào robot trong quá trình nó đang chạy.
  3. Robot hoàn toàn rời khỏi sa bàn.
  4. Một thành viên trong nhóm ra lệnh “DỪNG THI ĐẤU”.
  5. Vi phạm các luật thi và đề thi bên trên.
  6. Khi hình chiếu của robot nằm hoàn toàn trong vùng kết thúc.

CÁCH TÍNH ĐIỂM

 1. Điểm số chỉ được tính tại thời điểm Robot hoàn thành bài thi hoặc hết thời gian thi đấu.
 2. Điểm số tối đa đạt được = 100 điểm.
 3. Nếu có bất kỳ đội nào cùng điểm số với nhau, thứ hạng của đội thi sẽ được quyết định bằng thời gian hoàn thành thử thách sớm nhất.

Bảng tính điểm:

 

Chi tiết tính điểm

Điểm số

Tổng điểm có thể đạt được

Tổng điểm của bài thi

Đối với mỗi khối rác nhỏ nằm hoàn toàn bên trong chiếc thùng rác còn trống. Màu của khối rác trùng với màu của khu vực thùng rác và thẻ màu bên trong khu vực thùng rác có màu khác với màu của khu vực thùng rác.

20 điểm mỗi khối rác thải.

80 điểm tối đa

 

Đối với mỗi khối rác lớn nằm hoàn toàn bên trong chiếc thùng rác còn trống. Màu của khối rác trùng với màu của khu vực thùng rác và thẻ màu bên trong khu vực thùng rác có màu trùng với màu của khu vực thùng rác.

20 điểm mỗi khối rác thải.

80 điểm tối đa

 

Đối với mỗi khối rác nhỏ nằm hoàn toàn bên trong chiếc thùng rác còn trống. Màu của khối rác trùng với màu của khu vực thùng rác và thẻ màu bên trong khu vực thùng rác có màu trùng với màu của khu vực thùng rác.

5 điểm mỗi khối rác thải.

20 điểm tối đa

 

Đối với mỗi khối rác lớn nằm hoàn toàn bên trong chiếc thùng rác còn trống. Màu của khối rác trùng với màu của khu vực thùng rác và thẻ màu bên trong khu vực thùng rác có màu khác với màu của khu vực thùng rác.

5 điểm mỗi khối rác thải.

20 điểm tối đa

 

Đối với mỗi khối rác thải nằm hoàn toàn trong thùng rác còn trống. Màu của tường là khác biệt so với màu của khối rác thải.

1 điểm mỗi khối rác thải.

4 điểm tối đa

 

Đối với mỗi khối rác thải nằm trong phần thùng rác không được đánh dấu bằng thẻ màu.

1 điểm mỗi khối rác thải.

4 điểm tối đa.

 

Bốn khối rác thải được đặt chính xác và hoàn toàn trong phần thùng rác còn trống. Còn phần thùng rác còn lại không có khối rác nào.

 

5 điểm tối đa.

 

Bốn vùng đặt rác thải trống rỗng và bốn vùng đặt rác có chứa các khối rác không có ý định di chuyển đến khu vực các thùng rác nào. Khối rác không có ý định di chuyển này vẫn nằm hoàn toàn trong vùng đặt rác thải của các màu tương ứng.

 

10 điểm tối đa.

 

Bất kỳ bức tường nào bị phá vỡ hoặc di chuyển khỏi vị trí đường biên bao ngoài (ít nhất một phần của bức tường)

- 5 điểm cho mỗi vùng.

-20 điểm tối đa.

 

Robot kết thúc nhiệm vụ và nằm hoàn toàn trong vùng xuất phát màu xanh lá. Điểm số cộng thêm này được tính tại bất kỳ thời điểm nào của mỗi lượt thi đấu.

 

5 điểm tối đa.

 

 

 

 

100 điểm.

 

Nếu hai tình huống có thể dùng để tính điểm, thì tình huống với điểm số tốt hơn sẽ được ưu tiên tính trước.

 

Mô tả sa bàn

 1. Kích thước bên trong sa bàn là 2362 mm x 1143 mm.
 2. Kích thước bao ngoài của sa bàn là 2438 mm x 1219 mm.
 3. Màu nền của sa bàn là màu trắng.
 4. Chiều cao của các tường bên là 70 ± 20 mm.

 

Mô tả chi tiết sa bàn

 1. Tất cả các đường kích thước 20 ± 1 mm.
 2. Kích thước sa bàn có thể thay đổi trong ±5 mm.
 3. Nếu kích thước sa bàn lớn hơn kích thước chuẩn, thì các cạnh dưới và cạnh phải của sa bàn phải chèn thêm 2 bức tường.

Mô tả các vật thể trong đề thi

            Có 8 khối rác thải khác nhau(khối LEGO)

 • 1 khối đỏ lớn, 1 khối đỏ nhỏ.
 • 1 khối xanh dương lớn, 1 khối xanh dương nhỏ.
 • 1 khối xanh lá lớn, 1 khối xanh lá nhỏ.
 • 1 khối vàng lớn, 1 khối vàng nhỏ.

Khối lớn :

          

Khối nhỏ

Có 4 bức tường bao xung quanh khu vực chứa rác thải, 1 đỏ, 1 xanh lá, 1 xanh dương và 1 vàng :

Có 8 thẻ màu kích thước 188 x 86 mm được làm từ giấy thường hoặc giấy các tông:

 • 4 thẻ màu đỏ
 • 4 thẻ màu xanh dương.
 • 4 thẻ màu xanh lá.
 • 4 thẻ màu vàng.

Độ dày của các thẻ màu không vượt quá 1.5mm.

 

Để có thể download file PDF phục vụ cho việc in ấn văn bản này, vui lòng click vào đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 0931 839 391 của LEGO Education Việt Nam hoặc gửi email tới địa chỉ nn.phuc@viettinhanh.com.vn

Bình luận

Tin liên quan