Cuộc thi First LEGO League Châu Á Thái Bình Dương 2017
Cuộc thi Olympic Tháng 4 - Robot B - LEGO Education 2017
Triển khai Cuộc thi Khoa học Ứng dụng
Cuộc thi Robot Quốc tế WRO 2016
Cuộc thi Robot Quốc tế WRO 2015
Cuộc thi Tài năng Robot Robotacon WRO 2016
Cuộc thi Tài năng Robot Robotacon 2015