Đề thi khối Trung học Cơ sở

Đề thi WRO2016 - khối Trung học Cơ sở: PHÂN LOẠI RÁC THẢI

Đề thi khối Tiểu học

Đề thi WRO2016 - khối Tiểu học: CON ĐƯỜNG XANH ĐẾN TRƯỜNG.

Luật thi đấu đối kháng - Robot SUMO

Luật thi đấu đối kháng - Robot SUMO.

Các quy định chung

Các quy định chung trong cuộc thi WRO2016.

LUẬT THI ĐẤU ROBOTACON 2016 - BẢNG B

Luật thi đấu của cuộc thi Robotacon - Bảng B