THỂ LỆ CUỘC THI KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2017 - BẢNG MỞ RỘNG

Bảng Mở Rộng với Chủ đề: Tìm hiểu Động vật quanh em Yêu cầu các em tìm kiếm và chọn ra ...

THỂ LỆ CUỘC THI KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2017 - BẢNG THÔNG THƯỜNG

Bảng Thông Thường với Chủ đề: Giải Cứu Gấu Bắc Cực.  Nhiệm vụ của robot là giải cứu 5 chú gấu Bắc ...