ĐỀ THI BẢNG SUMO [CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2018]

Sumo là môn võ có lịch sử phát triển lâu đời, nó thể hiện sự cứng cỏi và dũng khí của ...

ĐỀ THI BẢNG BÓNG ĐÁ [CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2018]

Giải bóng đá WRO nhằm mục đích, nếu có thể, để mô phỏng lại trò chơi bóng đá của con người. ...

ĐỀ THI BẢNG B3 [CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2018]

Thử thách ở bảng Senior là phải tạo ra được một robot có thể mang nhiều loại thức ăn đến đúng ...

ĐỀ THI BẢNG B2 [CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2018]

Nhiệm vụ của các thí sinh Bảng B2 là xây dựng ra mô hình robot để thu thập dữ liệu về ...

ĐỀ THI BẢNG B1 [CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2018]

Nhiệm vụ của các đội Bảng tiểu học (elementary) - B1 là phải tạo ra một chú robot có thể giúp ...