THỂ LỆ CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2017 - BẢNG B2

Bảng B2 dành cho học sinh có độ tuổi từ 13 đến dưới 16 (sinh từ ngày 01/01/2002 đến 31/12/2004).Các loại ...

THỂ LỆ CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2017 - BẢNG B1

Bảng B1 dành cho học sinh có độ tuổi từ 8 đến dưới 13 tuổi (sinh từ 01/01/2005 đến 31/12/2008).Thử thách đề ...

Đề thi khối Trung học Cơ sở

Đề thi WRO2016 - khối Trung học Cơ sở: PHÂN LOẠI RÁC THẢI

Đề thi khối Tiểu học

Đề thi WRO2016 - khối Tiểu học: CON ĐƯỜNG XANH ĐẾN TRƯỜNG.

Luật thi đấu đối kháng - Robot SUMO

Luật thi đấu đối kháng - Robot SUMO.

Các quy định chung

Các quy định chung trong cuộc thi WRO2016.

LUẬT THI ĐẤU ROBOTACON 2016 - BẢNG B

Luật thi đấu của cuộc thi Robotacon - Bảng B

THÔNG BÁO: Cuộc thi World Robot Olympiad 2016

Thông tin sơ bộ cuộc thi WRO2016.