THỂ LỆ CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2017 - BẢNG B6 (ĐÁ BANH)

Thể loại thi đấu Bóng đá: Bảng B6: dành cho học sinh có độ tuổi từ 10 đến dưới 20 tuổi (sinh ...

THỂ LỆ CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2017 - BẢNG B5 (Sumo)

Thể loại thi đấu đối kháng: -          Bảng B5: không giới hạn độ tuổi, không thuộc danh sách tuyển chọn dự giải ...

THỂ LỆ CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2017 - BẢNG B4 (Mở Rộng)

Thể loại thi đấu Bảng mở rộng: Bảng B4 – 01: học sinh có tuổi từ 8 đến dưới 13 tuổi (sinh ...

THỂ LỆ CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2017 - BẢNG B3

Bảng B3 dành cho học sinh có độ tuổi từ 16 đến dưới 20 (sinh từ ngày 01/01/1998 đến 31/12/2001). Thử ...

THỂ LỆ CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2017 - BẢNG B2

Bảng B2 dành cho học sinh có độ tuổi từ 13 đến dưới 16 (sinh từ ngày 01/01/2002 đến 31/12/2004).Các loại ...

THỂ LỆ CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT – ROBOTACON WRO NĂM 2017 - BẢNG B1

Bảng B1 dành cho học sinh có độ tuổi từ 8 đến dưới 13 tuổi (sinh từ 01/01/2005 đến 31/12/2008).Thử thách đề ...

THỂ LỆ CUỘC THI KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2017 - BẢNG MỞ RỘNG

Bảng Mở Rộng với Chủ đề: Tìm hiểu Động vật quanh em Yêu cầu các em tìm kiếm và chọn ra ...

THỂ LỆ CUỘC THI KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2017 - BẢNG THÔNG THƯỜNG

Bảng Thông Thường với Chủ đề: Giải Cứu Gấu Bắc Cực.  Nhiệm vụ của robot là giải cứu 5 chú gấu Bắc ...

Đề thi khối Trung học Cơ sở

Đề thi WRO2016 - khối Trung học Cơ sở: PHÂN LOẠI RÁC THẢI

Đề thi khối Tiểu học

Đề thi WRO2016 - khối Tiểu học: CON ĐƯỜNG XANH ĐẾN TRƯỜNG.

Luật thi đấu đối kháng - Robot SUMO

Luật thi đấu đối kháng - Robot SUMO.